Dolina idrijskega preloma

KANOMLJA

Najmlajše "slovenske piramide" na Idrijskem

OVČJAŠKE KLAVŽE

Kulturni spomenik lokalnega pomena

DOMAČIJA ŠTURMAJCE

Kamnite strukture, minerali in fosili

KLAME

Ena izmed najlepših zbirk v Sloveniji

MINERALI IN FOSILI